Etapy pracy

ETAP I

Aranżacje i projektowanie wnętrz zaczynam od spotkania u Państwa w urządzanym mieszkaniu, domu, a następnie omawiam oczekiwania i wizje oraz wstępne warunki współpracy. Wykonuję pomiar. Sporządzam dokumentację fotograficzną wnętrza i ogólny szkic, następnie przygotowuję rzut przedstawiający koncepcyjne rozwiązanie aranżacji pomieszczeń wraz z funkcją, wstępnym doborem kolorystyki i materiałów.

ETAP II

W drugim etapie prac projektowych przystępuję do wykonania projektu koncepcyjnego wnętrza wraz z wizualizacją, wstępnym ustaleniem kolorystyki, rodzajem i określeniem funkcji, a także rozmieszczeniem elementów wyposażenia.

ETAP III

Efektem końcowym jest powstanie projektu wykonawczego, który obejmuje szczegółowe rysunki dla wszystkich pomieszczeń wraz z : meblami (wolnostojące lub na wymiar), oświetleniem i kolorystykę. Projekt wykonawczy przedstawiony jest w formie:

  1. dokumentacji technicznej (rzuty, przekroje, widoki, rozwinięcia: ścian, sufitów i posadzek ) wraz z opisem technicznym obejmującym: instalacje elektryczne, hydraulikę, użyte materiały, projekty mebli na wymiar) i wizualizacją wnętrza.
  2. specyfikacji materiałowej, która zawiera spis materiałów użytych do projektu wnętrza wraz z podaniem ceny i numeru seryjnego producenta. (Ceny oparte są na podstawie wyceny producentów lub cennikami obowiązującymi w dniu wyceny ).

Klient otrzymuje projekt w postaci elektronicznej przekazywany na podany adres e-mail oraz 2 egzemplarze wersji papierowej.